W sprawie:
określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami.

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
334/XXXIII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.