W sprawie:
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Data uchwały:
2021-08-31

Numer uchwały:
344/XXXIV/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.