W sprawie:
pozbawienia wybranej drogi kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.

Data uchwały:
2021-08-31

Numer uchwały:
348/XXXIV/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.