W sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
360/XXXVI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-24