W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Głębockie

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
361/XXXVI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.