W sprawie:
ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Gminy Ślesin

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
367/XXXVI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.