W sprawie:
sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2021-2036

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
375/XXXVI/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2021-11-24