W sprawie:
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Data uchwały:
2021-12-15

Numer uchwały:
381/XXXVII/21

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-15