BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KĘPA
w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępa i Kolebki

Numer ogłoszenia: 124144 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane