BZP.271.7 PN.2016                                            Ślesin 07.07.2016 r.

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin

Ślesin: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy Ślesin
Numer ogłoszenia: 124663 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy