BZP.271.6 PN.2016                                                                                                                  Ślesin 13.07.2016 r.

Dotyczy: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości przedłużenia terminu składania ofert oraz  z dużym zakresem zamówienia Zamawiający zamieszcza zmianę ogłoszenia dot. zmiany terminu składania ofert.

                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                /-/ Mariusz Zaborowski