BZP.271.8 PN.2016                                                               Ślesin 21.07.2016 r.

Dotyczy:  Ślesin: Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 149287 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi