BZP.271.8 PN.2016                                                                                                  Ślesin 26.07.2016 r.

DOTYCZY:  Dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Ślesin  na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016 /2017

w III ust.1 Opis przedmiotu zamówienia , ust.20 pkt.b), c)

w IV Termin wykonania

XIV Miejsce i termin składania ofert ust.1,2,4

Zamieszcza również zmianę załączników, która dot. nazwy zamówienia publicznego.

                                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                                    /-/ Mariusz Zaborowski