Adres:
ul. Kleczewska 15  | 62-561 Ślesin

Osoba kontaktowa:
Iwona Antczak

Numer telefonu:
(63) 2704011 wew. 22

Uwagi:
Rejestr dostępny jest w referacie ds. oświatowych

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
Lp. Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Liczba miejsc organizacyjnych w placówce Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy  Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy Nazwa żłobka lub klubu dziecięcego Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego  Numer wpisu  Data wpisu
(d.m.r)
1 "MUTTI K.G."       Sp. z o.o. 15 6660007715 310146790 JAK U MAMY ul. 20 stycznia 6,     62-561 Ślesin 1/2016 27.10.2016r