BZP. 271. 10 PN.2016                                                         Ślesin 07.11.2016 r.

Dotyczy: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego.