BZP.271. 11PN.2016                                                                 Ślesin 14.11.2016

Do uczestników postępowania:

Zamawiający informuje, iż stosownie do treści art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do SIWZ- Formularz cenowy.