ZP 01/12/2016                                                                          Ślesin 23.12.2016 r.

Dotyczy: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.