O.ZSP.271.1.PN.2018                                                                      Ślesin 22.08.2018

Dotyczy: Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego                  w Ślesinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.