O.ZSP.271.1.PN.2019                                                                    Ślesin 13.08.2019 r.

Dotyczy: Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ślesinie