O.ZSP.271.1.PN.2019                                                                    Ślesin 22.08.2019

Dotyczy: Zakup i dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.