ZSP ŚLESIN ZGODNIE Z ART. 13a USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( DZ. U. Z 2019 r. poz. 1843 ), PRZEDSTAWIA PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 r.