1. Radosław Dorywalski - Przewodniczący
2. Bronisława Nowakowska - Zastępca Przewodniczącego
3. Antczak Radosław
4. Janicka Izabela
5. Jaszczak Miron
6. Lewandowski Antoni
7. Rymarkiewicz Agnieszka Ewelina
8. Szymański Piotr
9. Wadelski Grzegorz