OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Ślesinie

z dnia 25 października 2006 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Ślesin zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Ślesin zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

W dniu 24 października 2006 r. Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:

 

Numer 20

– Komitet Wyborczy Wyborców "Z WAMI I DLA WAS"

Numer 21

– Komitet Wyborczy Wyborców "Przywróćmy Praworządność"

Numer 22

– Komitet Wyborczy Wyborców LECHA KOWALSKIEGO

Numer 23

– Komitet Wyborczy Wyborców Jana Marka Wadelskiego

Numer 24

– Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Gajewskiego

Numer 25

– Komitet Wyborczy Wyborców Twoja Przyszłość

Numer 26

– Komitet Wyborczy Wyborców Joanny Waleriańczyk

Numer 27

– Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Pachulskiego

Numer 28

– Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Ignaszaka

Numer 29

– Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Działakiewicza

Numer 30

– Komitet Wyborczy Wyborców Żyjmy Lepiej Tomasz Stasiak

Numer 31

– Komitet Wyborczy Wyborców RYSZARDA ZAGÓRSKIEGO

Numer 32

– Komitet Wyborczy Wyborców Jana Świątka

Numer 33

– Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Hejmana

Numer 34

– Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Biesiady

Numer 35

– Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kubsika

Numer 36

– Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Antoniaka

Numer 37

– Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

Numer 38

– Komitet Wyborczy Wyborców Katolicki Blok Samorządowy

Numer 39

– Komitet Wyborczy Wyborców Michała Jankowskiego

Numer 40

– Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Donderowicza

Numer 41

– Komitet Wyborczy Wyborców "Troska o byt i środowisko"

Numer 42

– Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Kasprzaka

Numer 43

– Komitet Wyborczy Wyborców DBAJMY O ZDROWIE

Numer 44

– Komitet Wyborczy Wyborców Adam Olejniczak

Numer 45

– Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Kowalskiego

Numer 46

– Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Kwiecińskiej

Numer 47

– Komitet Wyborczy Wyborców Wsi Ostrowąż

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

                   Dorywalski Radosław