Skład Rady Miejskiej Gminy Ślesin

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

Chrzanowski  Stanisław

 

Przewodniczący

2.

Mądry  Mariusz

 

Zastępca Przewodniczącego

3.

Wadelski  Jan

 

Zastępca Przewodniczącego

4.

Ejma  Marek

 

Członek

5.

Florczyk  Waldemar

 

Członek

6.

Golimowski  Adam

 

Członek

7.

Jankowski  Michał

 

Członek

8.

Koźmiński  Jan

 

Członek

9.

Krzysztof  Marcin

 

Członek

10.

Maciejewski  Jerzy

 

Członek

11.

Malak  Andrzej

 

Członek

12.

Mielcarek Władysław

 

Członek

13.

Pilarska  Halina

 

Członek

14.

Płóciennik Andrzej

 

Członek

15.

Świątek Jan

 

Członek