Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestracja czasowa pojazdu

Symbol:
552


Wydział:


Podstawa prawna:
art.74 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z 1997 r. z późniejszymi zmianami); § 7 rozporządzenia MTiGM z dnia 31. 03. 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 25, poz. 305 z 2000 r.)

Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
·za wniosek - 5,00 zł
·za załącznik - 0,50 zł
2. Opłata:
·na samochód - 30,00 zł. (2 tablice)
·na przyczepę - 15,00 zł. (1 tablica)
·na motocykl - 12,00 zł. (1 tablica)
·na motorower - 12,00 zł. (1 tablica)
·Pozwolenie Czasowe - 16,50 zł
·Nalepki na tablice tymczasowe - 11,00 zł.


Termin odpowiedzi:
Od ręki

Jednostka odpowiadająca:
referent


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Starostwa Powiatowego, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:
·za podanie - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł


Uwagi:
1.Rejestracja czasowa dokonywana jest:
a) z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację
b) na wniosek właściciela pojazdu w celu wywozu pojazdu za granicę, odbioru z miejsca zakupu, wykonania badania technicznego, naprawy.
c) na wniosek jednostki badawczej.
2.Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
3.Tablice stanowią własność Urzędu i wraz z Pozwoleniem Czasowym podlegają zwrotowi.
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.


Dokumenty
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel, właściciele),
Dokument tożsamości właściciela (jest nim dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych - wypis z rejestru sądowego lub handlowego + regon).,
Załączniki:,
1. Dowód własności pojazdu,
2. Wyciąg ze świadectwa homologacji, lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
3 .Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku bad. tech. pojazdu, jeżeli jest wymagane,
5. Dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju,
6. Dowód rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, jeżeli pojazd jest sprowadzony z zagranicy,
7. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy,

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:1665