Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Symbol:
552

Wydział:


Podstawa prawna:
art.73 ust. 1 w związku z art. 75 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z 1997 r. z późniejszymi zmianami); par. 2 ust. 8 rozporządzenia MT i GM z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59 poz. 632 z 1999 r.); par. 31 i 36 rozporządzenia MT i GM z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażania (Dz. U. Nr 44, poz. 432 z 1999 r.)


Opłaty:
1. Opłata skarbowa:
·za wniosek - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.

2.Opłata administracyjna:
·tablice zabytkowe:
- samochodowe - 100, 00zł.
- motocyklowe - 50, 00zł.
·Dowód Rejestracyjny - 33, 00 zł.
·komplet Znaków Legalizacyjnych - 11, 00 zł.
·Nalepka Kontrolna - 16, 50 zł.


Termin odpowiedzi:
Od rękiJednostka odpowiadająca:
referent


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Starostwa Powiatowego, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

*Opłata skarbowa:
·za podanie - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.


Uwagi:
1. "Pojazd zabytkowy to pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury".

W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI SPEŁNIENIA WARUNKÓW REJESTRACJI STAŁEJ ZOSTANIE ZASTOSOWANA PROCEDURA REJESTRACJI CZASOWEJ!Dokumenty
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu (wypełnia właściciel),
Uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,
Załączniki:,
1. Ostatni dowód rejestracyjny,
2. Tablice rejestracyjne,
3. Karta pojazdu - jeśli była wydana,

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2003-05-15 14:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:(brak danych)
Ilość wyświetleń:1840