Symbol:
552

Wydział:


Podstawa prawna:
§ 1 rozporządzenia M.T. i G.M. z dnia 14 kwietnia 2000 r.. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2000 r., Nr 30, poz. 376)


Opłaty:
1. Opłata administracyjna:

·za blankiet dowodu rejestracyjnego - 33,00 zł.
·za znaki legalizacyjne - 11, 00 zł. (dotyczy "białych" tablic rejestracyjnych)


Termin odpowiedzi:
Od ręki.


Jednostka odpowiadająca:
referent

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
Brak


Dokumenty
Załączniki,
1. Dowód rejestracyjny,
2. Zaświadczenie z ostatniego badania technicznego,
3. Karta pojazdu - jeśli była wydana,
Tablice rejestracyjne "białe" (w celu wymiany znaków legalizacyjnych),