OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚLESINIE

z dnia 27 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Ślesin

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Nr 2

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL

1.

WARDĘCKI Bogdan, lat 53, zam. Ślesin

Lista nr 4 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

WALISZEK Witold, lat 35, zam. Ślesin

Lista nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP LEWICA I DEMOKRACI

1.

SIKORSKI Andrzej Antoni, lat 54, zam. Ślesin

Lista nr 21 – KWW "PRZYWRÓĆMY PRAWORZĄDNOŚĆ"

1.

OLEJNICZAK Marzena, lat 39, zam. Ślesin

Lista nr 25 – KWW TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

1.

BOGDAN Zbigniew, lat 50, zam. Ślesin

Lista nr 33 – KWW KAZIMIERZA HEJMANA

1.

HEJMAN Kazimierz, lat 62, zam. Ślesin

Lista nr 44 – KWW ADAM OLEJNICZAK

1.

OLEJNICZAK Adam, lat 47, zam. Ślesin

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

Radosław Dorywalski