OBWIESZCZENIE

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚLESINIE

z dnia 27 października 2006 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Ślesin

zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

Okręg Nr 10

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY PSL

1.

PAPROTA Zbigniew, lat 52, zam. Wąsosze

Lista nr 20 – KWW "Z WAMI I DLA WAS"

1.

SOSNOWSKI Jerzy Zygmunt, lat 57, zam. Wąsosze

Lista nr 21 – KWW "PRZYWRÓĆMY PRAWORZĄDNOŚĆ"

1.

ANTECKI Krzysztof, lat 43, zam. Wąsosze

Lista nr 34 – KWW HALINY BIESIADY

1.

BIESIADA Halina Jadwiga, lat 58, zam. Półwiosek Stary

Lista nr 40 – KWW PAWŁA DONDEROWICZA

1.

DONDEROWICZ Paweł Stanisław, lat 39, zam. Półwiosek Stary

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący

                                           Miejskiej Komisji Wyborczej

                                              Radosław Dorywalski