Sołtys: Sompolińska Teresa

Skład Rady Sołeckiej:
1. Radoszewska Krystyna
2. Tralewski Adam
3. Czajkowska Urszula