Symbol:
5353

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 roku (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późniejszymi zmianami).


Opłaty:
Opłata skarbowa:

· opłata za decyzję - 50,00 zł,


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach skomplikowanych do 60 dni


Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Kierownika USC.


Uwagi:


Dokumenty
  • Oryginał zagranicznego dokumentu

  • Tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego

  • Dowód osobisty

  • Wniosek