Symbol:
72211


Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 40, ust. 1 i ust. 3, art. 41, ust. 1, pkt. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323).


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Zależy od Orzeczenia Komisji Regulacyjnej w Warszawie.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s gospodarki gruntami


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje (orzeczenie Komisji Regulacyjnej w Warszawie jest ostateczne).


Uwagi:
Brak


Dokumenty
Wniosek o zwrot lub zamianę gruntów złożony przez Kościół Ewangelicko-Augsburski do Komisji Regulacyjnej w Warszawie,
Informacja Komisji Regulacyjnej w Warszawie o wszczęciu postępowania regulacyjnego,
Dokumenty potwierdzające prawo zwrotu lub zamiany (np. pełne odpisy ksiąg wieczystych, inne dokumenty archiwalne, stanowisko Zarządu Miasta lub Rady Miejskiej Pniewy),