Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2011 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.