W sprawie:
rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data uchwały:
2011-03-15

Numer uchwały:
28/VI/11

Podjęta przez:
R.M. Gminy Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia