Przewodniczący: Nowakowski Kazimierz

Skład Rady Osiedlowej:
1. Ejma Marek
2. Piasecki Piotr
3. Zając Żaneta
4. Jaworska Lilla
5. Rachut Mieczysław