W sprawie:
w sprawie przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzi

Data uchwały:
2011-05-12

Numer uchwały:
49/VI/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego