W sprawie:
określenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ślesin spółkom wodnym , sposobu jej rozliczania.

Data uchwały:
2011-09-29

Numer uchwały:
97/XI/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.