W sprawie:
zmiany uchwały nr 311/XXXVII/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli

Data uchwały:
2011-10-20

Numer uchwały:
109/XII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 listopada 2011 roku.