W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Data uchwały:
2011-11-29

Numer uchwały:
112/XIII/11

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2012 rok