W sprawie:
powierzenia odrębnemu podmiotowi zewnętrznemu świadczenia usługi publicznej na rzecz Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy wykonawczej

Data uchwały:
2011-12-30

Numer uchwały:
131/XIV/11

Podjęta przez:
R.M.G. Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia