W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Data uchwały:
2012-06-22

Numer uchwały:
169/XIX/12

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia