INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W ŚLESINIE

Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie informuje, że zgodnie
z art. 182 §1 pkt.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie, ul. Kleczewska 15 (sala konferencyjna).

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół,
a informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych niezwłocznie zostanie opublikowana na stronie internetowej i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej

w Ślesinie

/-/ Beata Kozikowska