Konin, dnia 26 listopada 2014r.

Pani/Pan
Urzędnik wyborczy

Uprzejmie informuję, że na stronie http://konin.pkw.gov.pl/rok-2014-samorzad/wyniki-wyborow-samorzadowych-2014-r.html zamieszczone są wyniki wyborów samorządowych z terenu działania Komisarza Wyborczego w Koninie:
- Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego;
- Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego.

Z poważaniem

/-/ Anna Deręgowska
Dyrektor
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Koninie