Zamknij okno Drukuj dokument

K O M U N I K A T

KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

 

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych

komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 

Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 143 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):

·        w okresie od dnia 17 lutego 2015 r. do dnia 18 marca 2015 r.

na wniosek zainteresowanych podmiotów dostępne będą do wglądu sprawozdania finansowe komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Koninie, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Sprawozdania finansowe można przeglądać pod nadzorem upoważnionego pracownika w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Podmioty zainteresowane, stosownie do art. 144 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) mogą wnosić do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu umotywowane, pisemne zastrzeżenia do złożonych sprawozdań finansowych.

 

 

 

 

                                                                                           Komisarz Wyborczy

                                                                                                     w Koninie

 

 

                                                                                                /-/ Karol Skocki

Metadane

Źródło informacji:Ilona Banaszak
Data utworzenia:2015-02-16 10:32:20
Wprowadził do systemu:Artur Banasiak
Data wprowadzenia:2015-02-17 10:32:23
Opublikował:Artur Banasiak
Data publikacji:2015-02-17 10:34:21
Ostatnia zmiana:2015-02-17 10:35:37
Ilość wyświetleń:934