W sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Data uchwały:
2015-02-24

Numer uchwały:
31/V/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 roku