W sprawie:
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
88/X/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.