W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
91/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia