W sprawie:
przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016"

Data uchwały:
2015-11-05

Numer uchwały:
104/XI/15

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia