Symbol:
72243


Wydział:


Podstawa prawna:


Opłaty:
Nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku:
· zawarcie umowy dzierżawy na cele inne niż usługowo-handlowe na okres do 3 lat,
· zawarcie umowy dzierżawy na cele inne niż usługowo-handlowe na okres powyżej 3 lat po uzyskaniu pozytywnych opinii merytorycznych Komisji Rady Miejskiej,
· przedłużenie dzierżawy gruntu na cele inne niż usługowo-handlowe aneksem do umowy,
· zawarcie nowej umowy dzierżawy na cele inne niż usługowo-handlowe w ramach kontynuacji,
· rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s geodezji i gospodarki gruntami

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Brak

Dokumenty
Wniosek o wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat,
Wniosek o wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat,
Wniosek o przedłużenie dzierżawy gruntu,
Wniosek o zawarcie nowej umowy w ramach kontynuacji,
Wniosek o rezygnacji z dalszej dzierżawy,