W sprawie:
upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietn

Data uchwały:
2019-01-30

Numer uchwały:
49/IV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie: